Како и во модата и автомобилизмот, така и во внатрешното уредување, со текот на сезоните доминираат различни трендови. Ова се оние кои ќе ја обележат 2020.