Stuck Design развива нова технологија за интеракција со копчиња без допир наречена „kinetic touchless“. Оваа бесконтактна технологија има за цел да ги рефлектира движењата на прстите на корисникот за да се рекреира тактилниот одговор на притискање на копче без физички контакт.

Безконтактната технологија се стреми кон намалување на интеракцијата со, на пример копчињата во лифт, притоа активацијата на копчето обележувајќи ја светлосно или звучно. Технологијата „kinetic touchless“ на компанијата може да се користи на многу други места не само во лифт. Оваа технологија може да се користи и за подигање, туркање, влечење и лизгање.