Роден 1974 год. во Куманово. Дипломира во 1997 год. во Скопје на Факултетот за ликовни уметности, сликарски оддел во класата на проф. Родољуб Анастасов. Во 2000 год. завршува пост-дипломски студии на истиот факултет кај истиот ментор. Од 2002 год. работи во НУ Национален конзерваторски центар – Скопје како конзерватор, а подоцна и како виш конзерватор во лабораторијата за конзервација и реставрација на икони. Во 2018 г. се здобива со звање советник-конзерватор. Голем број негови дела се наоѓаат во јавни и приватни колекции, вклучувајќи музеи и галерии во земјата и странство.

Самостојни изложби:

2018 Париз (Франција)
2017 Куманово
2017 Тетово
2016 Скопје
2003 Охрид
2002 Виена (Австрија)
2001 Скопје
1997 Куманово

 

Учествувал на повеќе од 60 групни изложби, ликовни колонии, симпозиуми и семинари во Македонија и во странство.

Награди:

1997 Скопје Пофалница од Меѓународно жири на СИАБ 97, Музеј на град Скопје
1999 Скопје Откупна награда од НУБ „Св. Климент Охридски“, ДЛУМ – цртеж ‘98
2000 Скопје „Димитар Кондовски“ за сликарство, ДЛУМ 47. Музеј на град Скопје
2002 Скопје „Константин Мазев – Коце“ за сликарство, Македонско ликовно творештво мал формат, Културно-информативен центар